• 🥇  Siz yokken Çocuğunuz Güvende  😎
  • 🥇  Siz Yokken Gözünüz İş Yerinizde Kalmayacak..  😎
  • 🥇  İşteyken Evde Kalan Çocuğunuz için Artık Endişelenmeye Son  😎
  • 🥇  Siz yokken Çocuğunuz Güvende  😎
  • 🥇  Siz Yokken Gözünüz İş Yerinizde Kalmayacak..  😎
  • 🥇  İşteyken Evde Kalan Çocuğunuz için Artık Endişelenmeye Son  😎

Şartlar ve koşullar

İşbu Kullanım Koşulları MicroKamera bilişim tarafından, www.microkamera.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

Tarafınıza (kısaca “Müşteri”) web sitesinde sunulan ürünlerin elektronik ortamda alışveriş imkanının sağlanması, internet ortamında farklı iletişim servislerinin (oylama, e-bülten isteme, indirim ve promosyonlardan haberdar olma) sunulması ile tarafınız işbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle, internet sitesinde yer alan kullanıma ve ürünlere ilişkin

microkamera tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmektesiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI VE KİŞİSEL BİLGİLER
microkamera, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.
Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi Müşteriyi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.
microkamera, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
microkamera gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, microkamera herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
microkamera sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece microkamera bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz microkamera bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.
microkamera, topladığı bilgileri, Müşterinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla ve şirketlerle kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler microkamera ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde microkamera veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin microkamera arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Müşteri, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.
Müşterilerimizin kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz.
Müşteri vermiş olduğu iletişim bilgilerine, microkamera kendi faaliyet alanına giren konularda promosyon, kampanya ve güncel haberler vb. konular ile ilgili ticari elektronik ileti göndermesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Müşteri, microkamera tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının microkamera ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını kabul ve beyan eder.
Müşteri, microkamera servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kendi sorumluluğunda olduğunu, buların bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı microkamera tazminat talep etmemeyi, microkamera dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini kabul ve beyan eder.
Müşteri, belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini ancak siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
microkamera VERİLEN YETKİLER
microkamera herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı microkamera herhangi birine karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
microkamera kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm mali ve manevi hakların tek sahibidir.
microkamera stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
microkamera satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde microkamera hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
microkamera, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
microkamera ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
VERGİLENDİRME
Mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler

microkamera sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.

ÜRÜN TESLİMATI
Sipariş en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Belirtilen adresin yanlış/ eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firması tarafından kaynaklanan gecikmelerden microkamera sorumlu değildir.

ÜRÜN İADESİ
Ürün iadesi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

microkamera KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Müşteri ile microkamera arasında doğa bilecek ihtilaflarda microkamera defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

FERAGAT
microkamera işbu Kullanım Koşulları kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

www.microkamera.com (“microkamera”) müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. İşbu siteye girerek ve kullanarak, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz.

microkamera sunucularında toplanan bu kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz

microkamera bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

microkamera, mesafeli satış sözleşmeleri ile topladığı bilgileri, söz konusu müşterinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, microkamera müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla microkamera ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Siz değerli müşterimiz aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
İşleme amacını,
Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
Verilerin düzeltilmesini,
Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,
Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiz.
microkamera, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ödeme Güvenliği

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve

microkamera tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir.

Mikro Gizli Kamera | Gizli Kamera Sektöründe Türkiye de Lider